Hjem / Bunad / Bunadens historie

 

 

Bunadens historie startet i grunnen på begynnelsen av 1900-tallet ved at gamle folkedrakter ble rekonstruert og fornyet. Det var først også da at ordet ”bunad” ble tatt i bruk. Denne interessen for å lage nye varianter kom av en økende bølge av engasjement for folkedrakter i hele Skandinavia og i Tyskland sent på 1800-tallet.

Man skiller mellom ”bunad” og ”folkedrakt” ved at bunad brukes kun om festdrakter og folkedrakt er en lokal klesdrakt fra tidligere tider.

For å forstå overgangen mellom folkedrakt og dagens bunader kan vi dele de opp i disse kategoriene:

-Bunader som representerer siste ledd i en forkedraktutvikling.

-Bunader som har bakgrunn i en folkedrakt som ikke er i bruk lenger.

-Bunader som er rekonstruert av gamle, bevarte folkedrakter.

-Bunader som er laget på bakgrunn av mangelfult draktmateriale.

-Drakter som er fritt komponert.

Som derer skjønner er dagens bunader både rekonstruerte gamle modeller som er tilnærmet lik den som opprinnelig ble brukt, men man kan også finne modeller som er fritt designet på grunnlag av det man tror har vært brukt eller rett og slett fordi man har villet kreere noe helt nytt.

Uansett har bunaden en lang og sterk historie. Den har altså sitt utspring i folkedraktene og avspeiler den europeiske klesmoten fra 17- og 1800-tallet.

folk